SVOP VVS & BLIK ApS​

​Persondatapolitik

​Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.

1. DATA-ANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Svop VVS & Blik ApS

CVR-nr.: 33769520

Skolegyden 38, Nørre Søby

5792 Årslev

Danmark

E-mailadresse: info@svopvvs.dk

Telefonnummer: +45 62 66 13 10

2. FORMÅL - BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, CVR-nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer mv., som vi behandler.

Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR-nr. og oplysninger om straffe-lovovertrædelser kan også blive behandlet.

b) Følsomme personoplysninger: I visse tilfælde kan vi behandle personfølsomme oplysninger.

4. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a) For at kunne opfylde vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.

b) For at kunne overholde gældende lovgivning.

c) Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.

d) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne. 

5. KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

·​Direkte fra dig

·​Relevante samarbejdspartnere: f.eks. offentlige myndigheder, CVR-register, OIS, Krak og lign.

6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 2 år efter kunde- eller samarbejdsforholdets ophør, og vil herefter blive slettet uden unødigt ophold ved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted. Såfremt du ønsker oplysningerne slettet straks efter kunde-/samarbejdsforholdets ophør, skal du give Svop VVS & Blik skriftlig meddelelse herom.

​​

7. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan efter konkret aftale med dig, videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores  kunde-/ samarbejdsrelation, f.eks. offentlige myndigheder ved anmeldelse af gaskedelinstallation og leverandører ved produktanmeldelse i forbindelse med garantiordninger.

8. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

• Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelses-tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Svop VVS & Blik på følgende e-mail: info@svopvvs.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 15. januar 2023.

Svop VVS & Blik ApS

SVOP VVS & BLIK APS

Er du interesseret i et uforpligtende tilbud?

Uanset hvilket projekt du står overfor, så får du et mere nøjagtigt budget for din investering, muligheder for tilskud samt din besparelse på vand og varme med et tilbud eller overslag fra os.

Du kan roligt ringe til os eller sende en mail på info@svopvvs.dk. Vi er klar til at hjælpe dig godt i gang med dit byggeprojekt, når du skal bruge en kvalitetsbevidst VVS'er eller blikkenslager. 

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.

* Når du indsender dine kontaktoplysninger  via denne formular eller på mail, giver du samtidigt dit samtykke til at vi må gemme og behandle dine oplysninger for at kunne levere vores serviceydelse til dig.

Læs vores persondatapolitik her.​

 
 
 
 
 
Vedhæft billede her
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Sådan kan du komme i kontakt med os

Svop VVS & Blik ApS

Skolegyden 38, 5792 Årslev

CVR: 33769520

Kontaktoplysninger

Telefon: 62 66 13 10

E-mail: info@svopvvs.dk

Telefontider

Mandag - torsdag: 07.00 - 16.00

Fredag: 07.00 - 12.00